ชุดเขี่่่ยเชื้อเห็ด+DVD

ชุดเขี่ยเชื้อเห็ด และDVDเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างสูงของผู้ที่เข้ามาอบรม"การเพาะเลี้ยงเห็ดอย่างมืออาชีพ"  ทำให้ให้ผู้ที่จะฝึกการเขี่ยเชื้อเห็ด สามารถดูเทคนิกการเขี่ยเชื้อจากDVD และทำตามได้ทันทีอย่างถูกต้อง ทั้งยังไม่ต้องเสียเวลาในการจัดหาอุปกรณ์

ชุดเขี่ยเชื้อเห็ด+DVD สอนการเขี่ยเชื้อประกอบด้วย

  1. DVD การสอนการเขี่ยเชื้อเห็ด    จำนวน   3 แผ่น
  2. ตะเกียงแอลกอฮอล์ พร้อมใส้      จำนวน   1 ชุด
  3. ด้ามมีดผ่าตัด#3 สแตนเลส           จำนวน  1 อัน
  4. ใบมีดสแตนเลส#11                        จำนวน  2 อัน
  5. สเปรย์พ่นน้ำใช้ล้างมือ                  จำนวน 1 อัน
  6. เข็มเขี่ยเชื้ตรง                                 จำนวน 1 อัน
  7. เข็มเขี่ยเชื้องอ                                 จำนวน 1 อัน
  8. คีมปากตรงกลาง                             จำนวน 1 อัน
ประโยชน์
  • ใช้สำหรับเป็นอุปกรณ์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษา และผู้ที่สนใจ
  • ใช้เป็นเครื่อมมือในโรงงาน/โรงเห็ด/ศูนย์เรียนรู้ทำการเพาะเลี้ยงเห็ด
ผู้ที่สนใจ ติดต่อ อ. ทวียศ Tel 081-441-9642  www.banhed.com  e-mail:tweeyot@gmail.com

3 ความคิดเห็น: