DVD การเขี่ยเชื้อเห็ด

เปิดเผยแนวคิด การทดลอง และ ความลับ ของศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ด ในการเพาะเชื้อเห็ดให้เดินได้เร็วและออกดอกเร็วที่สุดในประเทศ

ประโยชน์ 

  1. ใช้ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมของเกษตรกร/ครู/นักเรียน/นักศึกษา
  2. ลดเวลาในการสอน/อบรมพนักงานใหม่ให้สามารถเขี่ยเชื้อ/ขยายเชื้อ/ทำให้เชื้อเดินได้เร็ว
  3. ใช้เป็นสื่อการสอนการเขี่ยเชื้อเห็ด

DVD มีทั้งหมด 3 แผ่น โดยแบ่งเนื้อหาดังนี้

แผ่นที่1 "การเขี่ยเชื้อ#1"(แผ่นสีเขียว) เป็นการสอนการเขี่ยเชื้อจากดอกเห็ดไปยังอาหารวุ่นPDA(ใช้มันฝรั่ง) และRDA(ใช้ข้าว) ที่เป็นสูตรเฉพาะของศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ดครั้งแรกของประเทศ  สามารถนำเทคนิกการเขี่ยเชื้อไปใช้ได้ในการเขี่ยเชื้อทั้งในตู้เขี่ยเชื้อและเขี่ยเชื้อโดยไม่ใช้ตู้หรือห้องเขี่ยเชื้อ   มีการสอนทำห้องบ่มเชื้ออย่างประหยัด โดยใช้งานร่วมกับโรงเห็ดที่เรามีอยู่แล้ว  ซึ่งห้องบ่มเชื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากอย่างหนึ่งในการเพาะเชื้อเห็ดให้เดินเร็ว และเสียน้อยจากราเขียวแผ่้นที่2 "การเขี่ยเชื้อ#2"(แผ่นสีแดง) เป็นการขยายเชื้อจากวุ่นเข้าไปยังเมล็ดข้าวฟ่าง หรือเมล็ดข้าวเปลือกก็ได้ อาสัยความเข้าใจเรื่องเชื้อราอย่างง่ายๆ  การใช้ถุงพลาสติกปิดขวดแทนกระดาษที่นิยมทำกันทั่วประเทศ ช่วยป้องกันหนู และความชื้นได้  และเทคนิกการทำให้เชื้อเดินได้ไว  ขายได้เร็วภายใน 3วัน

แผ่นที่3 "การเขี่ยเชื้อ#3" (แผ่นสีเหลือง) เป็นการสอนการขยายเชื้อจากข้าวสู่ข้าว ไม่ว่าจะเป็นข้าวฟ่าง หรือข้าวเปลือกก็ได้ และแนวคิด/วิธีที่จะทำก้อนเชื้อเห็ดให้เดินเต็มก้อนภายใน 20-25วัน และออกดอกภายในอีก3-7วัน ต่างจากทั่วไปที่เชื้อเดินเต็มก้อนใช้เวลากว่า30-45วัน และออกดอกอีก7วัน  อีกทั้งเรากำลังทดลองให้เชื้อเดินเต็มก้อนภายใน7วัน และออกดอกรวมกันแล้วไม่เกิน14วันเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

ความลับไม่มีใครเขาเฉลยกัน..แต่แนวคิดของบ้านเห็ดตรงข้าม..เราบอกทุกอย่างที่เรารู้..เราให้ทุกอย่างที่เราคิดค้นได้.สนใจติดต่อ 081-441-9642 หรือ www.banhed.com หรือ www.tweeyot@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น