HTMLโรงเห็ดอัตโนมัติ

<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-c9bErtfF03k/T44EF-J6yuI/AAAAAAAAAo4/s1Wqo1Cf8tI/s1600/Picture+399.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; cssfloat: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="โรงเห็ดอัตโนมัติบ้านเห็ด" border="0" height="300" qda="true" src="http://2.bp.blogspot.com/-c9bErtfF03k/T44EF-J6yuI/AAAAAAAAAo4/s1Wqo1Cf8tI/s400/Picture+399.jpg" title="โรงเห็ดอัตโนมัติบ้านเห็ด" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล3 วันฃดชัยมงคล จ.อ่างทอง</td></tr>
</tbody></table>
โรงเห็ดอัตโนมัติ ขนาดบรรจุก้อนเชื้อเห็ด 1000ก้อน &nbsp;ขนาดประมาณ ก2.40เมตรxย2.40 เมตรx ส 2.50 เมตร &nbsp;เป็นโรงเห็ดที่ออกแบบให้เหมาะกับการเพาะเลี้ยงเห็ดทุกชนิด เช่นเห็ดนางฟ้า เห็ดขอน เห็ดโคนญิปุ่น เห็ดหัวลิง เห็ดหลินจือ หรือเห็ดอื่นๆ<br />
<br />
โรงเห็ดอัตโนมัติ มีการควบคุมการให้ความชื้นในโรงเห็ดได้อย่างอัตโนมัติ &nbsp;โดยอุปกรณ์กระจายน้ำฝอยยูเล็ม(ULEM- Ultra Low Energy Mist) ยูเล็ม สามารถสร้างความชื้นภายในโรงเห็ดได้กว่า 90% โดยใช้น้ำและพลังงานต่ำ<br />
<br />
<br />
โรงเห็ดอัตโนมัติ 1000ก้อนมีโครงสร้างที่ถาวร โดยใช้เหล็กชุบ สังกะสี(Galvanized Steel) เป็นโครงสร้างหลักทั้งหมด &nbsp;และใช้ผ้าใบอย่างหนาพิเศษ(Supper Blue sheet)เป็นวัสดุมุงเก็บความชื้น &nbsp; ยังมีอุปกรณ์ตั้งเวลาและควบคุมยูเล็มให้ทำงานตามที่กำหนด &nbsp;โดยเกษตรกรสามารถกำหนดให้ยูเล็มทำงานตามความต้องการของเกษตรกรได้อย่างอัตโนมัติ &nbsp;อีกทั้งยังมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ทำให้โรงเห็ดมีอากาศ ความชื้น และอุณหภูมิเหมาะสมในการเจริญเติบโตของเห็ด<br />
<br />
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-q5gnPhLzCxM/T44EfRaCdnI/AAAAAAAAApA/UHVvpCI9Myk/s1600/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4+Brochure200112-%232.tif" imageanchor="1" style="clear: right; cssfloat: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="โรงเห็ดอัตโนมัติ" border="0" height="200" qda="true" src="http://1.bp.blogspot.com/-q5gnPhLzCxM/T44EfRaCdnI/AAAAAAAAApA/UHVvpCI9Myk/s200/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4+Brochure200112-%232.tif" title="โรงเห็ดอัตโนมัติ" width="190" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">โรงสร้างเหล็กชุบสังกะสี </td></tr>
</tbody></table>
<span style="font-size: large;"><u>เหมาะสำหรับ</u></span><br />
<ol>
<li>การเพาะเลี้ยงเห็ดก้อนทุกชนิด</li>
<li>เพาะเห็ดในรูปแบบอุตสาหกรรม</li>
<li>โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน โครงการเสริมรายได้และสร้างอาชีพชุมชน</li>
<li>โครงการหมู่บ้านเห็ด &nbsp;หรือการเพาะเลี้ยงเห็ดหลายๆชนิดในที่เดียวกัน โดยมีโรงเห็ดหลายๆโรงและกำหนดให้แต่ละโรงทำงานแตกต่างกัน &nbsp;ในเรื่อง อากาศ ความชื้น และอุณหภูมิ เพื่อให้เหมาะกับเห็ดในชนิดนั้นๆ</li>
<li style="border: medium none;">ใช้ไฟฟ้าขนาด 220vAC (ไฟฟ้าใช้ในบ้านธรรมดา) สามารถแปลงใช้กับแผงรับพลังแสงอาทิตย์อย่างโซลาเซล์(Sola Cell)&nbsp;</li>
</ol>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://1.bp.blogspot.com/-mXfmrJYhO7w/VWBNJql8EiI/AAAAAAAALUM/oqlv_2CF-Lc/s1600/1623604_10202111240840500_2022928196_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="271" src="http://1.bp.blogspot.com/-mXfmrJYhO7w/VWBNJql8EiI/AAAAAAAALUM/oqlv_2CF-Lc/s320/1623604_10202111240840500_2022928196_n.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<span style="font-size: large;"><u>โรงเห็ดอัตโนมัติประกอบด้วย</u></span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><u><a href="http://3.bp.blogspot.com/-MCQs2FCFqd0/VWBDQpUj5ZI/AAAAAAAALTw/0Bsc1Qqvpww/s1600/for-web.gif" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="150" src="http://3.bp.blogspot.com/-MCQs2FCFqd0/VWBDQpUj5ZI/AAAAAAAALTw/0Bsc1Qqvpww/s200/for-web.gif" width="200" /></a></u></span></div>
<br />
<br />
1.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี(Galvanized Steel) L 40x40x0.50 มม.จำนวน 1ชุด<br />
2.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>การยึดเหล็กใช้การย้ำให้เหล็กยึดติดกันเอง และ การประกอบโครงใช้สกูลหัวสว่าน(self drilling screw)<br />
3.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>อุปกรณ์กระจายน้ำฝอย ยูเล็ม (ULEM- Ultra Low Energy Mist) จำนวน 4ตัว พร้อมจานหมุนและแกน<br />
4.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>อุปกรณ์ควบคุมและแปลงไฟใช้กับไฟฟ้า 220VACขนาด ก7”x ย12” x ส5”จำนวน &nbsp;1 กล่อง<br />
5.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>ผ้าใบชนิดหนา(Supper Blue Sheet)ตัดเย็บเจาะใส่ตะข่ายกันแมลง และติดตีนตุ๊กแกเป็นประตู 2 ด้าน จำนวน 1 หลัง<br />
6.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>พัดลม12VDC พร้อมตะแกรงกันใบพัด ขนาด 4 ½”นิ้ว จำนวน 6 ตัว<br />
7.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>คานอลูมิเนียม(Aluminum)กล่องขนาดประมาณ ก1 ¾ ”x ย3” Xหนา 1 mm. ยาว 2.40เมตรจำนวน 4 ท่อน<br />
8.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>เชือกและแป้นพลาสติกแขวนก้อนเห็ดชนิดถอด/ใส่กลับได้( 1ชุดแขวนก้อนเห็ดได้ประมาณ 15 ก้อน)จำนวน 67ชุด<br />
9.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>กล่องอุปกรณ์ไฟ และตั้งเวลาขนาด ก6”xย8”xส4 ½” จำนวน 1กล่อง<br />
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-CqtL0SIhTrg/VWBDQyWp53I/AAAAAAAALTs/phHbsf1e2iQ/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="" border="0" height="200" src="http://3.bp.blogspot.com/-CqtL0SIhTrg/VWBDQyWp53I/AAAAAAAALTs/phHbsf1e2iQ/s200/2.jpg" title="ยูเล็ม" width="150" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">เครื่องสร้างหมอก ยูเล็ม</td></tr>
</tbody></table>
10.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>ตุ่มน้ำขนาดบรรจุ 15 ลิตร <br />
11.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>ปั้มน้ำใช้ไฟ220VAC ขนาด 60W ยกน้ำ3เมตร อัตราการไหล 3000L/H จำนวน1อัน<br />
12.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>ระบบท่อน้ำ และระบบกันน้ำหยด ประกอบด้วยท่อPE 16มม. และข้อต่อ กับวาล์วกันกลับขนาด ½ ” &nbsp;จำนวน2ตัว รวมเป็น 1ชุด<br />
13.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>ลูกลอยขนาด ½” &nbsp; จำนวน 1ตัว<br />
<br />
<span style="font-size: large;"><u>วัสดุเสริมไม่รวมในราคาเสนอ&nbsp;</u></span><br />
<br />
1.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>ก้อนเชื้อเห็ดบรรจุถุงน้ำหนัก900-1000กรัม:ก้อน &nbsp; &nbsp;จำนวน 1000ก้อน<br />
2.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>ใบจากและโครงสร้างไม้ไผ่กันความร้อน<br />
<div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="clear: right; cssfloat: right; float: right; margin-bottom: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none; text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-gHoiTxUQiFE/T43zLr-NUAI/AAAAAAAAAow/M1YAHF1IknU/s1600/Picture+405.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; cssfloat: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="โรงเห็ดอัตโนมัติ&quot;บ้านเห็ด&quot;" border="0" height="300" src="http://4.bp.blogspot.com/-gHoiTxUQiFE/T43zLr-NUAI/AAAAAAAAAow/M1YAHF1IknU/s400/Picture+405.jpg" title="โรงเห็ดอัตโนมัติ&quot;บ้านเห็ด&quot;" width="400" /></a><br />
<br /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน จ.อ่างทอง</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<br /></div>
<div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;">
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><u>ผลงานติดตั้งโรงเห็ดอัตโนมัติ</u></span></div>
</div>
<ul>
<li><strong>โครงการส่วนพระองค์สมเด้จพระเทพฯ วังสวนจิตรลัดดา โครงการทกลองเพาะเห็ดหลินจือ และเห็ดหัวลิง จำนวน 4โรง</strong></li>
<li><strong>โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล จำนวน 1โรง</strong></li>
<li><strong>โครงการช่วยพี่น้อง 3ชายแดนภาคใต้ จำนวน 50โรง</strong></li>
<li><strong>โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ 110โรง</strong></li>
</ul>
<div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><u>การติดตั้งโรงเห็ดอัตโนมัติ พร้อมกัน4โรง</u></span></div>
<b><br /></b>
<br />
<div style="text-align: center;">
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/BGAVVVNItvs" width="560"></iframe><b>
</b></div>
<b><br /></b>
<b>สนใจติดต่อ บ้านเห็ด Tel 081 441 9642 &nbsp;www.banhed.com &nbsp;www.facebook.com/banhed1 &nbsp;LineID 0814419642&nbsp;</b><br />
<b>&nbsp;e-mail tweeyot@gmail.com</b></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-family: Tahoma; font-size: large;"><b>-----------------------------------------------------</b></span><br />
<span style="color: lime; font-family: Tahoma; font-size: large;"><b>สำหรับสาขาบ้านเห็ด</b></span><br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://banhed1.blogspot.com/p/blog-page_23.html" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="" border="0" height="72" src="http://4.bp.blogspot.com/-t6lhWzenDLQ/VWBAIa1D98I/AAAAAAAALTI/ZmJHeuiNplk/s320/%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%258D%25E0%25B9%2588.jpg" title="บ้านเห็ด" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">HTML ที่นี่นะครับ...</td></tr>
</tbody></table>
<span style="font-family: Tahoma; font-size: large;"><b></b></span><br />
<span style="font-family: Tahoma; font-size: large;"><b></b></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น